Miseco s.r.o. - Schody - Montážny postup obkladu (nového aj starého) schodiska

Montážny postup obkladu nového i starého schodiska. Obklad schodov je možné previesť aj svojpomocne!

Príprava podkladu

 1. Očistíme si betónový základ od nerovností a výčnelkov betónu.
 2. Zameriame celkovú výšku hornej plávajúcej podlahy a spodnej.
 3. Následne túto výšku vydelíme počtom stupňov a od prvého odpočítame hrúbku obkladu.

Príklad: celková výška od spodnej po hornú plávajúcu podlahu je 255 cm, počet stupňov je 15 ks. 255 : 15 = 17 cm. Spodný stupeň mínus 1,8 cm ( hrúbka obkladu ) = 15,2 cm výška betónu. Ostatné budú vo výške 17 cm. Nultý stupeň chceme mať vo výške následnej plávajúcej podlahy ktorá má hrúbku 1 cm (vrátane podložky) tak hrúbku 1 cm odpočítame. Teda posledný betónový stupeň bude 16 cm. Samozrejme toto je matematika a realita býva odlišná, ale tento prepočet nás bude viesť pri zhotovovaní výšky stupníc.

Montáž schodových dielov

Náš obkladový systém nepoužíva hliníkové profilové lišty na vyrovnávanie stupníc preto aj samotná montáž je odlišná.

 1. Začíname spodnou podstupnicou v už prepočítanej výške 15,2 cm.
 2. Odrežeme pod stupnicu tak, aby bola vo vodováhe a povrch betónu stupnice vyrovnáme na podložkách do vodováhy na hornú stranu už prihotovenej podstupnice.
 3. Zhotovíme šablónu vrchnej stupnice. Na podstupnicu položíme po dĺžke doštičku, napr. z MDF dosky hrúbky 8 mm a šírky 7 cm.
 4. Po ľavej a pravej strane okolo steny nalepíme bočné pásy ktoré si narežeme z vinylu alebo sololitu. Dbáme na to, aby sme mali okolo steny cca. 2 – 3 mm medzeru. Koniec pásov sa nám opiera o betón následnej betónovej stupnice.
 5. Takto pripravenú šablónu prenesieme na dielec stupnice pričom dbáme na to, aby sme pripočítali hrúbku nosa stupnice cca. 2 cm.
 6. Po označení stupnicu narežeme na požadovaný rozmer. K lepeniu pásov na dosku používame tavnú pištoľ.
 7. Takto zalepená šablóna sa ľahko rozoberie a po vyčistení zostatkového lepidla dlátom ju zase použijeme na zhotovenie ďalšej šablóny.
 8. Keď máme pripravenú stupnicu s pod stupnicou tak tieto spolu spojíme samoreznými skrutkami.
 9. Takto spojenú podstupnicu so stupnicou položíme na schod a skontrolujeme či je pevná a vo vodováhe.
 10. Po odskúšaní nanesieme nízko expanznú montážnu penu na podstupnicu a vrch betónového stupňa. Dielec uložíme do peny a zaťažíme. Tento postup opakujeme na ďalších stupniciach až po vrch pričom dbáme na to, aby boli stupnice rovnako uložené.
 11. Pri pohľade z vrchu nám hrany schodov musia ladiť. Práca na obklade schodov si vyžaduje zdatného majstra a to aj pri následnej montáži bočných dosiek alebo líšt.
 12. Osadenie led. svietidiel si vyžaduje osobné zaškolenie.

Obklady schodov typu žoli hrana

Obklady schodov typu žoli hrana majú podobný postup len šablóna sa vyrába v celku tak pre podstupnicu ako aj stupnicu.

Montáž LED osvetlenia

Pokiaľ budete montovať led. osvetlenie tak okolo múra je potrebné nechať medzeru cca. 4 mm. Do tejto sa potom ukladajú rozvody. Po odskúšaní svetiel sa pokladajú bočné dosky alebo lišty ktoré tieto medzery prikryjú.

Posledná etapa montáže

 1. Posledná etapa montáže spočíva vo vyčistení obkladu vlhkou utierkou kde sa odstráni zostávajúci drobný prach z povrchu.
 2. Následne schody silikónujeme silikónom vo farbe obkladu.
 3. Medzeru medzi bočnou doskou (lištou) a stenou vy spravujeme akrylátom bielej farby. Tento sa dá premaľovať.

Predpokladaný čas montáže

 1. Dvaja pracovníci – stupnice jeden deň.
 2. Montáž stupníc, podstupníc a bočných líšt predpoklad tri dni.
 3. Pokiaľ to sú obklady aj s led. podsvietením tak štyri dni.