Našej technológii postformingu bol udelený patent Patent číslo 287712.

Udelenie patentu:  Patent číslo 287712, dátum: 10. 05. 2011.

Názov: Spôsob ohýbania prírodných dýh metódou postformingu

Pri procese postformingu dochádza k ohybu dýhy alebo HPL fólie do zaobleného tvaru nárožia. Ohýbaná hrubá prírodná dyha má hrúbku od 0,8 do 32,0 mm, výhodne hrúbku od 1,5 do 3,0 mm.
Tento proces je vhodný napr. pre parapetné dosky, kuchynské linky či stupnice schodov a schodiská.

Patent P 287712 vo formáte PDF