S prevedením našeho nového schodiska sme veľmi spokojní.